Moravika.cz

Mobil: 737 758 462
Tel.: 519 510 240
E-mail:
WWW: http://www.moravika.czNabídka rozestavěné budovy tělocvičny vč. pozemku
lokalita: Mikulov, katastrální území: Mikulov na Moravě
evid. číslo: 1075

voda:
veřejný vodovod

elektřina:
ano

kanalizace:
ano

sklep:
ano

cena: 10 000 Kč/m2

Město Mikulov zveřejňuje dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat. zn. záměr prodat nemovité věci v k.ú. Mikulov na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 10001, a to:
pozemek parcelu č. 1627 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba rozestavěné budovy.
Jedná se o pozemek o celkové velikosti 1570 m2 situovaný v ulici Koněvova.
Kupní cena požadovaná městem je minimálně 10.000 Kč/m2 pozemku + DPH dle platných předpisů.
Více informací a domluvit si prohlídku předmětu zveřejnění je možné telefonicky či osobně na majetkoprávním odboru města Mikulov, tel.: 519 444 605.
Záměr je zveřejněn na základě žádosti č.j. MUMI 21059352 ze dne 23.12.2022.
K tomuto záměru je možné se vyjádřit a podat písemné nabídky v zalepené obálce na adresu Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 158/1, 692 01 Mikulov s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 34/MA-2022 – NEOTVÍRAT“ v termínu nejpozději do 14:00 hod. dne 30. 8. 2022 (úterý).

celková plocha pozemku: 1570 m2

DALŠÍ FOTO NA WWW.MORAVIKA.CZ